Coachdoelen Teamtraject

Een coach traject is altijd maatwerk.

Veelal bestaat een dergelijk traject uit:

R

Het vaststellen van de doelstellingen met de opdrachtgever (en eventuele teamleden of andere betrokkenen).

R

Individuele introductiegesprekken met alle teamleden. In deze gesprekken toets ik de doelstellingen, stel vast waar iedereen staat en zet, door gerichte vragen te stellen, een ieder alvast aan het denken en geef een aanzet tot ander gedrag.

R

Een of meerdere teamsessies.

R

Afrondende individuele gesprekken om te toetsen of de doelen behaald zijn en specifiek aandacht te geven aan dat wat nog doorwerkt na de teamcoach dag(en).

Voorbeelden van situaties waarin ik word ingezet voor teamcoaching en mijn aanpak:

Een nieuw team dat net start in een samenwerking bijvoorbeeld aan een nieuw project en deze samenwerking gedegen wil aftrappen.
Teams die in een nieuwe samenwerking starten, begeleid ik in het bepalen van of betekenis geven aan de doelen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taakverdeling en gewenste resultaten enerzijds.

En anderzijds in het naar elkaar uitspreken van verwachtingen in houding en gedrag; hoe gaan we als teamleden met elkaar om en hoe communiceren we met elkaar. We kijken ook naar individuele potentie en kwaliteiten: wie is waar goed in en hoe kunnen de teamleden zo goed mogelijk van elkaars talenten en kwaliteiten gebruik maken?

Een team dat veel stress en spanning ervaart en meer rust wil vinden.

Als team creëer je nieuwe, ondersteunende patronen waardoor je meer vrijheid ervaart in je denken en emoties. Ook in drukke periodes zal je meer rust en ontspanning ervaren.

Je kunt dan als teamleden samen positief, creatief en geïnspireerd je resultaten behalen.

Twee teams die veel met elkaar moeten samenwerken en die deze samenwerking willen verbeteren.

Om onderling respect en begrip te creëren werk ik met beide teams samen. Soms werkt het effectiever om eerst met elk team apart te werken om helderheid te krijgen over wat elk team denkt dat er speelt; wat leeft er in het team. We werken aan een open leerhouding; open te staan voor de gedachten en emoties van het andere team. Daarna gaan we met beide teams aan de slag, voeren we gesprekken en werken we met casussen om begrip te creëren voor elkaars standpunten. We doen ook oefeningen om elkaars belangen en standpunten beter te begrijpen en geef ik opdrachten waarin de teams met elkaar samenwerken.

Een fusie tussen twee organisaties waarbij ik met het team van een ‘wij-zij’ naar een gezamenlijk ‘wij’ werk.

Ik begeleid deze teams naar een teamgevoel van saamhorigheid en samen willen werken. Vaak gaat daaraan vooraf dat de teamleden begrip krijgen voor de andere manier van werken en denken van hun ‘nieuwe’ teamleden. Ook wordt er bewust afscheid genomen van het oude. Vanuit een positie van begrip is het dan weer mogelijk om gezamenlijk te werken aan nieuwe effectieve manieren van samenwerken en communiceren.

Een bestaand team dat haar samenwerking wil verbeteren

Teams die al goed samen werken, vragen mij om hen te begeleiden in een diepere samenwerking. Vaak gaat het dan om communiceren over de onderstroom; je uitspreken tegen elkaar in een vertrouwde sfeer, ook tegen mensen die je minder aardig vindt. Dat uitspreken kan over jezelf gaan, maar ook over de ander. Soms gaat het ook over het je bewust worden van de onderstroom of deze leren verwoorden.

Een team dat na een reorganisatie een weg moet vinden in de nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe manier van werken.

Na een reorganisatie kan er een “los zand gevoel” ontstaan in een team.
Ik werk met het team aan het verduidelijken van de rollen binnen de veranderde organisatie. Hierdoor komt er rust in het team, zodat de energie geconcentreerd ingezet kan worden en het team kan focussen op de taken in de verschillende teamstructuren.

Contactformulier

Contactgegevens

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Bel of mail me gerust.

Telefoonnummer