Teamtraject

Lukt het maar niet om als team in een flow te komen?

Effectieve samenwerking als team

Lukt het maar niet om als team in een flow te komen? Elkaar eenvoudig te vinden, elkaars krachten te benutten, als team te gaan ‘vliegen’ en mooie resultaten neer te zetten? Spelen onderlinge strubbelingen en irritaties de boventoon? Wordt de werkdruk als hoog ervaren en lekt er energie doordat ‘het’ steeds maar niet lukt?

Uitgangspunt

Het uitgangspunt in mijn teamcoaching is dat iedereen talenten en vaardigheden heeft en dus van toegevoegde waarde is voor het team. Ik maak het onderbewuste bewust, zodat het team verder kan groeien. Samen versterken we de krachten binnen het team, zodat je elkaars potentie goed begrijpt en benut. Je bent als team dan meer op elkaar afgestemd, waardoor je meer mogelijkheden ziet om je resultaten te bereiken. Dit verhoogt de effectiviteit en efficiëntie van het team.

Effectieve samenwerking betekent ook dat jullie helder en duidelijk met elkaar communiceren. Niet alleen over de inhoud en procedures van het werk, de verschillende invalshoeken en belangen binnen het team, maar ook over het emotionele en relationele deel van jullie samenwerking. Daarom zullen we hier de nodige aandacht aan besteden.

Ik help het team bij het creëren van een veilige omgeving waarin leren en ontwikkelen leuk en effectief is. We focussen met lichtheid en humor op dat wat jullie willen leren.
Mijn aanpak is kalm, actief luisterend, oordeelvrij en waarderend. Ik balanceer tussen gestructureerd en organisch werken, afhankelijk wat jullie als team nodig hebben.

Wanneer we samen een teamtraject aangaan leidt dat tot meer onderlinge verbinding, bewustere inzet van je eigen en elkaars potentie en een effectievere manier van communiceren. Je zult merken dat jullie meer creativiteit en energie binnen het team ervaren.

Ik coach teams in hun teamontwikkeling en in een dieper niveau van samenwerken. Afhankelijk van de teamcoach vraag maak ik een offerte op maat die bestaat uit verschillende individuele en teamsessies.

Contactformulier

Contactgegevens

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Bel of mail me gerust.

Telefoonnummer